Inning a. AmmerseeSeifenblaseLibelle 2011Sonnenuntergang in Herrsching am Ammersee 2011auf dem Weg z.PürschlingBlumenschuhe
Unwetter 19.07.11 Herrsching a. Ammersee

Herrsching 19.07.11

Unwetter in Italien 06.2011p

Morgenhimmel Stegen 2012